Fælles tredje: Peter

Peter, en ung dreng på 13 år med svær ADHD ender efter utallige skoleskift på en specialskole, hvor Lotte dengang var i en årelang ansættelse som lærer- og pædagogmedhjælpervikar. Her bliver han tilknyttet et team, hvor to lærere, to pædagoger samt én ikke-uddannet medhjælper (undertegnede) tager sig i alt seks børn med diagnoser som ADHD eller Aspergers syndrom.

Det går hurtigt op for lærerne, at Peter har store problemer med at koncentrere sig, når han er sammen med de andre børn i gruppen; så det bliver besluttet at give ham eneundervisning. På trods af eneundervisningen udviser Peter stadig en heftig aggressiv adfærd, især i situationer, hvor der stilles krav til ham. Der bliver sparket og kastet med ting, råbt og skreget — og da han borer en blyant ned i håndryggen på sin underviser, vil lærerne ikke længere stå for at undervise ham.

Derefter overtager Lotte al undervisning af Peter, ligesom hun overtager samarbejdet med hans familie, som hun kontakter hurtigst muligt med henblik på at mødes for at få ‘styr på fremtiden’. Hun sørger for, at Peter er tilstede til dette indledende møde om fremtidige aftaler, så han føler sig respekteret og lyttet til — og for, at han altid er med, når nye tiltag planlægges.

I Lottes og Peters efterfølgende samarbejde, refererer hun hele tiden til de aftaler, som de i forvejen har lavet sammen. Magtkampe bliver afløst af succesoplevelser, og Peter oplever ydermere at have en reel medindflydelse på sit skoleliv.
Hans medindflydelse handler ikke om, hvorvidt han skal gå i skole og modtage undervisning eller ej — for det skal han! Men han har medindflydelse på, hvordan han får det bedste ud af at gå i skole – og hvordan han bedst får lavet sine opgaver.

Alle undervisningstimer er strukturerede og forudsigelige
Alt er aftalt og nedfældet på skrift i forvejen — selv regler om toiletbesøg og pauser
Peter ved altid, hvad han skal lave den næste undervisningstime, for at han ikke bliver forvirret og frustreret. Peters frustration resulterer nemlig hurtigt i diskussioner, magtkampe og aggression, som ikke er til glæde for nogen, slet ikke Peter.

Derudover gør Lotte meget ud af at være sammen med Peter i andre — sociale — sammenhænge end i skoleregi. Bl.a. sørger hun for at være sammen med ham i et eller to frikvarterer om dagen, hvor hun spiller fodbold med ham, og hvor Peter således oplever, at ‘hun vil ham’. Dette ‘Fælles Tredje’ er også med til at opbygge en tillid og respekt mellem dem, som de kan bringe med tilbage i klasseværelset.

På trods af sin ADHD og problematiske barndom lykkedes det Peter at få et godt selvværd, fordi han opnåede en selvindsigt i sit handicap, i sine livsvilkår og forudsætninger – og i dag er han en voksen mand, der arbejder inden for landbruget og forsørger sig selv.