Mental sundhed og fysiske rammer hænger ulasteligt sammen!

Alle mennesker, diagnose/psykisk lidelse eller ej, har behov for fysisk velvære som virker afsmittende på den psykiske velvære, og det samme gælder selvfølgelig omvendt. Husk på både at få “ryddet op” i din psyke og de fysiske rammer omkring dig. Først da dannes der forudsætninger for, at man kan fokusere på trivsel med struktur og forudsigelighed på hverdagen.

Alting handler om prioriteringer her i livet. For et menneske med ADHD vil jeg anbefale total overblik og gennemskuelig organisering der giver mening for det enkelte individ. Det handler om hjælp til selvhjælp, så ansvarlighed, udvikling og succesoplevelser bliver realiseret.

Derved har mennesket med ADHD overskud og energi til de virkelige udfordringer de skal slås med resten af livet.

Parker dine impulsindskydelser og reflektere inden handling. Tiden er et vigtig element ift. at få overblik over situationen og evt. frustrationer den har frembragt. Tanke-følelse-handling er grundtrinene vi agerer i. Oftest fortryder mennesker med ADHD til tider impulsiv adfærd. Integrerer ny tankevirksomhed, som omhandler refleksion før handling og du vil opleve større tilfredshed ikke alene med dig selv, men også fra dine omgivelser.

Når disse ovenstående elementer er tilstede, dannes mulighed for bedre livskvalitet!