Nanna Rahbek

“Lotte lærte os at kunne fastholde vores nye struktur, da vi fik en forklaring på hvorfor det var så vigtigt at holde en fast struktur specielt overfor unge med Asperger og ADHD. Efter hårde kampe med at fastholde vores struktur og de retningslinjer vi i fællesskab i personalegruppen var kommet frem til, så vi resultaterne. Jeg oplevede som pædagog, hvorledes struktur og forudsigelighed kunne gøre en positiv forskel for alle vores unge, ligegyldig hvilke forudsætninger de havde i form af diagnose, eller tidligere omsorgssvigt.”

Nanna Rahbek