Inger Kuch Poulsen

“Lotte holdt et fantastisk oplæg på sommerskolen for sygeplejestuderende. Hun fortalte en gribende historie om, hvordan hun hele sit liv har kæmpet med symptomer på ADHD uden at vide, at det var grunden til en konstant indre uro og angst. Lotte er en blændende oplægsholder – hun er struktureret, tydelig og reflekteret omkring sin sygdom. Da Lotte selv i mange år har arbejdet med unge med forskellige diagnoser, har hun en både faglig og menneskelig viden, som de sygeplejestuderende lærte rigtig meget af og som de kan bringe med sig videre i deres kommende arbejde som sygeplejersker.”

Projektleder Inger Kuch Poulsen, PsykiatriSommerskole 2012

Psykiatrisommerskole 2012
> Læs mere

Nanna Rahbek

“Lotte lærte os at kunne fastholde vores nye struktur, da vi fik en forklaring på hvorfor det var så vigtigt at holde en fast struktur specielt overfor unge med Asperger og ADHD. Efter hårde kampe med at fastholde vores struktur og de retningslinjer vi i fællesskab i personalegruppen var kommet frem til, så vi resultaterne. Jeg oplevede som pædagog, hvorledes struktur og forudsigelighed kunne gøre en positiv forskel for alle vores unge, ligegyldig hvilke forudsætninger de havde i form af diagnose, eller tidligere omsorgssvigt.”

Nanna Rahbek

Inger-Lis Jepsen

“Lotte var ansat i et team med 5 drenge på 13-14 år. De havde alle svær DAMP/ADHD. Alle drenge var en udfordring for afdelingen, med deres impulsive ogadfærdsforstyrrede opførsel.

I den forbindelse blev Lotte en meget central figur for drengene, og hun havde en meget naturlig tilgang til dem, som fik drengene til at foretrække Lotte frem for flere af de uddannede personaler.

Lotte var aktiv og involverende overfor drengene. Hun forstod, når deres opmærksomhed svigtede, og kunne variere sit samvær og sine aftaler med dem, ud fra deres dagsform. Hun var aktiv opfordrende til at dele et langt undervisningsmodul op med en hurtig omgang basketball og lignende fysiske aktiviteter”

Inger-Lis Jepsen, afdelingsleder, Langagerskolen