Hvert eneste menneske har sin unique historie og derved behov!

Jeg forstår hvorfor mange forældre er forvirrede og føler sig bombarderet med alle mulige gode råd og vejledning om hvorledes man skal tackle sit barn, hvis det har ADHD. Jeg appellerer til at man i første omgang lytter til, hvordan det er for en mor eller far at have et barn med ADHD og i den grad være nysgerrig på den enkeltes historie og mulige “kampe” man har i hverdagen.

Næsten dagligt udtaler bl.a. læger og psykologer sig om, hvorledes samfundet nærmest eksploderer i nye famøse tal omkring hvor mange der har diagnosen ADHD og hvor mange recepter på ritalin der udskrives. Derudover fornemmer jeg, der i mange artikler tales ned til forældrene om, hvorledes de ikke slår til ifm. opdragele af deres børn, forældre som søger svaret på deres trængsler vha. udredning ved respektive psykiater og derved mulig ADHD med dertilhørende medicin udskrivning “ritalin”. > Læs mere

Mental sundhed og fysiske rammer hænger ulasteligt sammen!

Alle mennesker, diagnose/psykisk lidelse eller ej, har behov for fysisk velvære som virker afsmittende på den psykiske velvære, og det samme gælder selvfølgelig omvendt. Husk på både at få “ryddet op” i din psyke og de fysiske rammer omkring dig. Først da dannes der forudsætninger for, at man kan fokusere på trivsel med struktur og forudsigelighed på hverdagen.

Alting handler om prioriteringer her i livet. > Læs mere